+ 48 534 639 577


Nieznajomość prawa szkodzi

w życiu i biznesie

§Adwokat Aleksandra Wojciechowska

Absolwentka kierunku prawo oraz administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończonych z oceną bardzo dobry. Aplikację adwokacką odbywała w latach 2016-2018 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, którą ukończyła w roku 2019 składając z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Uchwałą nr 44/V/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu z dnia 13 maja 2019 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych mieszczących się na terenie Wrocławia oraz Kłodzka.

§Forma Świadczonych Usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci:

 • udzielania ustnych porad prawnych,
 • sporządzania kompleksowych analiz i opinii prawnych,
 • reprezentacji w toku postępowań przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, a także na etapie przedsą dowym,
 • przygotowywania pism urzędowych, procesowych i przedprocesowych,
 • obsługi w zakresie negocjowania i zawierania porozumień pozasądowych,
 • sporządzania, opiniowania i negocjowania umów cywilnoprawnych i handlowych w obrocie profesjonalnym oraz konsumenckim,
 • stałej obsługi prawnej firm.

§Współpraca

Kancelaria, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Klientów, celem zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej współpracuje z:

 • kancelariami notarialnymi,
 • kancelariami komorniczymi,
 • tłumaczami przysięgłymi,
 • doradcami podatkowymi,
 • innymi podmiotami wyspecjalizowanymi w dziedzinach będących przedmiotem prowadzonych spraw
Szybki kontakt
adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19
lok. 108, 50-069 Wrocław

godziny

tel. + 48 534 639 577

telefon

Czynne od poniedziałku do piątku

mail

kontakt@adw-wojciechowska.pl