+ 48 534 639 577


Usługi prawne


§Prawo w firmie

Prawo w firmie
 
Pomoc prawna Kancelarii w zakresie obsługi prawnej spółek cywilnych oraz spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego obejmuje m.in.:
  • kwestie związane z zakładaniem spółek (sporządzanie umów, statutów, regulaminów, uchwał),
  • pomoc w zmianach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem spółki (zmiany treści umów, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zmiany osobowe, likwidacja spółki),
  • rejestrację spółki oraz rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych – uchwał, protokołów walnych zgromadzeń, zawiadomień,
  • bieżące doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów.

Szybki kontakt
adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19
lok. 108, 50-069 Wrocław

godziny

tel. + 48 534 639 577

telefon

Czynne od poniedziałku do piątku

mail

kontakt@adw-wojciechowska.pl