+ 48 534 639 577


Usługi prawne


§Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne
 
Zakres usług z dziedziny prawo administracyjne obejmuje przede wszystkim:
  • przygotowywanie opinii prawnych oraz analiz w tematyce prawa administracyjnego,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,
  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzanie odwołań i skarg administracyjnych od decyzji administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Szybki kontakt
adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19
lok. 108, 50-069 Wrocław

godziny

tel. + 48 534 639 577

telefon

Czynne od poniedziałku do piątku

mail

kontakt@adw-wojciechowska.pl