+ 48 534 639 577


Wynagrodzenie


Kancelaria przewiduje następujące formy ustalania wynagrodzenia:
  • ryczałtowe - polega na ustaleniu z góry określonej kwoty wynagrodzenia; jest stosowane w sprawach, w których możliwe jest określenie nakładu pracy z góry,
  • godzinowe - stosowane wtedy, gdy nie jest możliwe ustalenie zakresu zlecenia zarówno pod względem określenia ilości pracy, jak i czasu niezbędnego na rozwiązanie sprawy,
  • prowizyjne - polega na ustaleniu procentu wynagrodzenia z wartości przedmiotu sporu; ma zastosowanie w sprawach o zapłatę lub innych, w których roszczenie ma wymiar pieniężny o określonej wartości.

Wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego oraz za udzielenie porady prawnej ustalane jest w sposób ryczałtowy, zaś jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy, zakresu niezbędnych do podjęcia czynności oraz terminu w jakim porada/pismo ma być udzielona/sporządzone.

W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej przez podmiot gospodarczy wysokość wynagrodzenia najczęściej będzie ustalana w postaci miesięcznej stawki ryczałtowej zależnej od nakładu pracy, ilości godzin, skomplikowania materii prawnej.


Szybki kontakt
adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 19
lok. 108, 50-069 Wrocław

godziny

tel. + 48 534 639 577

telefon

Czynne od poniedziałku do piątku

mail

kontakt@adw-wojciechowska.pl